Islão e Alcorão
An Nissa 4/16

An Nissa 4/16

An Nissa 4/16

Se corportai àqueles dois (o homem e a mulher)¹, que cometem adultério, dentre vós, de tal forma que os machuque. Se voltarem (se arrependam) dos seus pecados  e se corrijam, deixai-os sós. Deus aceita os arrependimentos e dispensa graça.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

An Nissa 4/16
[¹] Deus proibiu todos os tipos de obscenidade (A’raf 7/33) e ordenou de ficar longe deles (An’am 6/151, Ach Chura 42/5, An Najm 53 / 3132). O primeiro deles é o adultério (Al Isra 17/32) e o segundo é relação entre homens (A’raf 7 / 80-81). O terceiro tipo de obscenidade é o lesbianismo, já que o plural na língua árabe denota pelo menos três. No versículo 15, afirma-se que a pena de prisão domiciliar aplicada às mulheres que cometem obscenidade será transformada em uma punição a seu favor. Relativamente ao crime de obscenidade, as mulheres condenadas em prisão domiciliária no An Nissa 15 não podem ter cometido outro crime que não o adultério, visto que o único verso que foi enviado depois deste é o verso que determina a punição do adultério (An Nur 24/2). Em An-Nissa 16, foi também ordenada a prática de atos ofensivos contra ela e o seu cúmplice. Pode-se pensar que mais punições são dadas às mulheres aqui. Mas a prisão domiciliar vai favorecer a mulher, pois vai protegê-la de homens malévolos. Essas punições foram abolidas com o segundo verso da Sura An Nur, e foram transformadas em 100 chicotes para homens e mulheres. Embora o assunto seja tão claro, afirma-se que An Nissa 15 é sobre lesbianismo e que o caminho a ser aberto no verso é  casamento. Porém, no versículo, a distinção entre casados ​​e solteiros não é feita, apenas para mulheres condenadas à prisão domiciliar, utiliza-se a expressão “até que Deus abra um caminho para elas”. Esse caminho só pode ser um tipo de punição que acabará com a prisão domiciliar. Esta é a pena de 100 chibatadas (An Nur 24/2). Aqueles que não levam em consideração as relações entre os versículos também afirmam que o versículo 16 é sobre a relação sexual entre homens. Segundo eles, a expressão “allazâni / aqueles dois” no início do versículo significa dois homens envolvidos na obscenidade. É improvável que essa afirmação seja verdadeira também. Na língua árabe, as palavras que descrevem a ação conjunta de homem e mulher estão necessariamente no padrão masculino. Por este motivo, não se pode dizer que a relação sexual entre dois homens seja entendida naquele versículo a partir da expressão “allazâni” do início de An Nissa 16, ignorando os versículos sobre o assunto.

E àqueles dois, dentre vós, que a cometerem, então, molestai-os. E, se ambos se voltarem arrependidos e se emendarem, dai-Ihes de ombros. Por certo, Allah é Remissório, Misericordiador. 
 (Dr. Helmi Nasr, 2015)
E àqueles, dentre vós, que o cometerem (homens e mulheres), puni-os; porém, caso se arrependam e se corrijam, deixai-os tranqüilos, porque Deus é Remissório, Misericordiosíssimo.
 (Prof. Samir El Hayek, 1974)
E se dois homens de entre vós forem disso culpados, castigai-os ambos. E se eles se arrependerem e corrigirem, então deixai-os sós; por certo Allah volta muita vez com compaixão e Misericordioso.
 (Iqbal Najam, 1988)

Sizden zina yapan o iki kişiyi (kadını ve erkeği)[*] incitecek davranışlarda da bulunun. Eğer tövbe eder /günahlarından dönüş yapar ve kendilerini düzeltirlerse artık onlara ilişmeyin. Allah tövbeleri kabul eder ve ikramda bulunur.

[*] Allah Teala fuhuş çeşitlerini yasaklamış (A’raf 7/33) ve onlardan uzak durmayı emretmiştir (En’am 6/151, Şurâ 42/5, Necm 53/31-32). Onların ilki zina (İsra 17/32) ikincisi de erkek erkeğe ilişkidir (A’raf 7/80-81). Arap dilinde çoğul, en az üçü gösterdiğinden fuhşun üçüncü çeşidi lezbiyenlik olur. 15. ayette, fuhuş yapan kadınlara verilen ev hapsi cezasının, onların lehine olacak bir cezaya çevrileceği bildirilmiştir. Fuhuş suçu ile ilgili olarak, bundan sonra inen tek ayet zina cezasını belirleyen ayet olduğu için (Nûr 24/2), Nisa 15’te ev hapsi cezasına çarptırılan kadınlar, zina suçu dışında bir suç işlemiş olamazlar. Nisa 16’da hem ona hem de suç ortağı olan erkeğe karşı incitici davranışlarda bulunma emri de verilmiştir. Burada kadına daha fazla ceza verildiği düşünülebilir. Ama ev hapsi, kötü niyetli erkeklerden koruyacağı için kadının lehine olur. Bu cezalar, Nûr Suresi 2. âyet ile kaldırılmış, hem kadın hem de erkek için 100 kırbaca dönüştürülmüştür. Konu bu kadar açık olduğu halde Nisâ 15’in kadın kadına sevicilik /lezbiyenlik ile ilgili olduğu, ayette açılacağı bildirilen yolun da evlilik olduğu iddia edilmektedir. Halbuki ayette evli bekar ayrımı yapılmamış, sadece ev hapsine mahkum edilen kadınlar “lehine bir yol açıncaya kadar” ifadesi kullanılmıştır. Bu yol ancak, ev hapsini sona erdirecek bir ceza türü olabilir. İşte 100 kırbaç cezası  (Nûr 24/2) budur. Ayetler arası ilişkileri dikkate almayanlar, 16. ayetin erkek erkeğe cinsel ilişki ile ilgili olduğunu da iddia ederler. Onlara göre ayetin başındaki “ellezâni /o ikisi” ifadesi fuhuş eylemini yapan iki erkek anlamındadır. Bu iddianın da doğru olma ihtimali yoktur. Arap dilinde kadınlar için dişil, erkekler için eril kalıplar kullanılır ama erkek ile kadının ortak eylemini anlatan kelimeler, mutlaka eril kalıpta olur. Bu sebeple ilgili ayetleri yok sayıp Nisa 16’nın başındaki “ellezâni” ifadesine dayanılarak o ayette erkek erkeğe cinsel ilişkinin kastedildiği söylenemez.

Posts

Most Viewed Posts